• API
  • 中文

测试设备

测试设备对于确定正确的设置、调整、操作、维护和检测电子系统故障是必要的。电子测试设备有三种基本类型:信号产生设备、测量设备和电源设备。
用于创建信号和捕获被测设备响应的电子设备
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
HIS 91-FMX-004 0 1 Each USD Simco-Ion 18 days 793.47 793.47 - - - -
HIS 91-FMX-004 + 19-FMX-CR 0 1 Each USD Simco-Ion 19 days 0 0 - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 770030-1 11762 1 Bulk - TE Connectivity AMP Connectors 14 Weeks 2.06000 2.06000 1.83800 1.66090 1.34363 1.24100
DK 770039-1 0 1 Bulk - TE Connectivity AMP Connectors 14 Weeks 0.87000 0.87000 0.83100 0.68490 0.53840 0.49811
DK 770033-1 23 1 Bulk - TE Connectivity AMP Connectors 20 Weeks 0.47000 0.47000 0.43900 0.36520 0.27346 0.26978
DK 770031-1 3628 1 Bulk - TE Connectivity AMP Connectors 15 Weeks 0.54000 0.54000 0.50700 0.42220 0.31612 0.31188
DK 770038-1 1545 1 Bulk Bulk - TE Connectivity AMP Connectors 20 Weeks 0.61000 0.61000 0.59500 0.47990 0.37243 0.35244
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 943923001 0 1 Non-Stock Bulk USD Hirschmann 4 Weeks 4632.82000 4632.82000 - - - -
DK 943920001 0 1 Non-Stock Bulk USD Hirschmann 4 Weeks 9766.38000 9766.38000 - - - -
DK 943922101 0 1 Non-Stock Bulk USD Hirschmann 4 Weeks 351.96000 351.96000 - - - -
DK 943922001 0 1 Non-Stock Bulk USD Hirschmann 4 Weeks 351.96000 351.96000 - - - -
DK 943929101 0 1 Non-Stock Bulk USD Hirschmann 4 Weeks 1683.93000 1683.93000 - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 7100.1011.13 90 1 Bulk - Schurter Inc. - 1.46000 - - - - -
DK 7100.1162.13 88 1 Bulk - Schurter Inc. - 1.46000 - - - - -
DK 7100.1069.13 76 1 Bulk - Schurter Inc. - 1.37000 - - - - -
DK 7100.1063.13 100 1 Bulk - Schurter Inc. - 1.37000 - - - - -
DK 7100.1163.13 95 1 Bulk - Schurter Inc. - 1.46000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 770055-1 1740 1 Bulk - TE Connectivity AMP Connectors 20 Weeks 0.96000 0.96000 0.91700 0.75570 0.59409 0.54963
DK 770054-1 2089 1 Bulk - TE Connectivity AMP Connectors 20 Weeks 0.81000 0.81000 0.77400 0.63770 0.50132 0.46381
DK 770052-1 5634 1 Bulk - TE Connectivity AMP Connectors 14 Weeks 0.57000 0.57000 0.53200 0.44270 0.33150 0.32705
DK 770051-1 3404 1 Bulk - TE Connectivity AMP Connectors 14 Weeks 0.70000 0.70000 0.67400 0.54410 0.42224 0.39957
DK 770053-1 2275 1 Bulk - TE Connectivity AMP Connectors 20 Weeks 0.66000 0.66000 0.64100 0.51730 0.40143 0.37988
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK GTS900K 12 1 Box - Transforming Technologies, LLC - 1038.03000 1038.03000 - - - -
UTL GTS900K 0 1 - USD Transforming Technologies, LlC - 0 - - - - -
DK GTS900FP 4 1 Box - Transforming Technologies, LLC - 321.04000 321.04000 - - - -
DK GTS900SD 11 1 Box - Transforming Technologies, LLC - 214.03000 214.03000 - - - -
DK GTS900 12 1 Box - Transforming Technologies, LLC - 824.00000 824.00000 - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 19210251 0 - Non-Stock Bag - Visual Communications Company - VCC - - - - - -
DK 19210352 0 - Non-Stock Bag - Visual Communications Company - VCC - - - - - -
DK 19210350 0 1 Non-Stock Bulk - EAO - 108.59000 - - - - -
DK 19210351 0 1 Non-Stock Bulk - EAO - 96.53000 - - - - -
DK 19210250 0 - Non-Stock Bag - Visual Communications Company - VCC - - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 1944750000 0 108 Non-Stock Bulk - Weidmüller - 8.96361 - - - - -
DK 1944760000 0 90 Non-Stock Bulk - Weidmüller - 11.73456 - - - - -
DK 1944738 0 50 Non-Stock Bulk - Phoenix Contact - 6.23000 - - - - -
DK 1944783 0 50 Non-Stock Bulk - Phoenix Contact 6 Weeks 0.70840 - - - - -
DK 1944754 0 50 Non-Stock Bulk - Phoenix Contact - 7.44000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK CTM048-212829 0 - Non-Stock Box - SCS - - - - - -
DK CTM048-2829 0 - Non-Stock Box - SCS - - - - - -
DK CTM048-22 0 - Non-Stock Box - SCS - - - - - -
DK CTM048-21 2 1 Box - SCS 10 Weeks 4404.48000 4404.48000 - - - -
DK CTM048-29 2 1 Non-Stock Box - SCS - 3772.64000 3772.64000 - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 1922880000 0 100 Non-Stock Bulk - Weidmüller 16 Weeks 13.32700 - - 13.32700 - -
DK 1922870000 0 100 Non-Stock Bulk - Weidmüller 16 Weeks 17.75180 - - 17.75180 - -
DK 1922890000 0 100 Non-Stock Bulk - Weidmüller 16 Weeks 10.59840 - - 10.59840 - -
DK 19228-0213 0 - Bulk - Molex - - - - - -
DK 1922860000 0 100 Non-Stock Bulk - Weidmüller 16 Weeks 11.96240 - - 11.96240 - -