• API
  • 中文

SCR

可控硅整流器是一种三端半导体器件(阳极、阴极和栅极),可沿单一方向(从阳极到阴极)传导电流。通过向栅极端子施加正电流,它们被触发导通,当通过它的电流降到保持电流以下时,或当栅极未偏置时,阳极-阴极电压等于零时,设备关闭。它们用于自动化应用、灯调光器、电机控制和功率调节器。
可控硅整流器
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK CD431899C 7 1 Bulk - Powerex Inc. - 54.99000 54.99000 49.99500 44.99550 - -
DK CD431699C 21 1 Bulk - Powerex Inc. - 45.23000 45.23000 40.30600 35.37830 - -
DK CD431690C 230 1 Box - Galco Industrial Electronics - 45.86000 - - - - -
DK CD431290C 317 1 Box - Galco Industrial Electronics - 44.28000 - - - - -
DK CD431290B 131 1 Bulk - Powerex Inc. - 46.54000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK LS431843 0 10 Non-Stock Bulk - Powerex Inc. - 164.82000 - - - - -
FC LS431650 1 1 - USD Powerex Power Semiconductors - 159.1517 - - - - -
DK LS431250 0 10 Non-Stock Bulk - Powerex Inc. - 158.85000 - - - - -
DK LS431050 0 10 Non-Stock Bulk - Powerex Inc. - 157.65000 - - - - -
DK LS431450 0 10 Non-Stock Bulk - Powerex Inc. - 160.03500 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK MCC310-18IO1 2 1 Bulk - IXYS 20 Weeks 151.29000 151.29000 144.90100 - - -
DK MCC312-18IO1 0 1 Bulk - IXYS 20 Weeks 187.20000 187.20000 179.29000 - - -
DK MCC310-12IO1 0 1 Bulk - IXYS - 135.33000 - - - - -
DK MCC312-12IO1 3 1 Bulk - IXYS - 160.66000 - - - - -
DK MCC310-16IO1 0 1 Bulk - IXYS 20 Weeks 144.99000 144.99000 138.86800 - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK T9G0121203DH 0 30 Non-Stock Bulk - Powerex Inc. - 194.13000 - - - - -
DK T9G0141003DH 0 30 Non-Stock Bulk - Powerex Inc. - 198.12000 - - - - -
DK T9G0101203DH 0 30 Non-Stock Bulk - Powerex Inc. - 188.11500 - - - - -
DK T9G0101003DH 0 30 Non-Stock Bulk - Powerex Inc. - 186.12000 - - - - -
DK T9G0121003DH 0 30 Non-Stock Bulk - Powerex Inc. - 192.12000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK MCC500-12IO1 0 - Non-Stock Bulk - IXYS - - - - - -
DK MCC500-14IO1 0 - Non-Stock Bulk - IXYS - - - - - -
DK MCC501-14IO2 0 4 Non-Stock Bulk - IXYS 99 Weeks 195.31000 - - - - -
DK MCC501-12IO2 0 24 Non-Stock Bulk - IXYS 24 Weeks 178.39042 - - - - -
DK MCC500-16IO1 0 - Non-Stock Bulk - IXYS - - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
VI L514F 14 1 - USD CRYDOM - 125.19 135.25 - - - -
UTM L514F 2 1 Module USD Sensata-Crydom - 98.909000 98.909000 93.310377 88.028658 78.345192 -
WLY L514F 226048 1 Available stock USD Crydom - 93.7200 93.7200 89.0340 84.3480 74.9760 -
MS L514F 11 1 - USD Crydom 32 Weeks 94.38 94.38 85.14 80.07 - -
VI L514F 14 1 - USD CRYDOM - 125.19 135.25 - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK NTE53006 3482 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 1.40000 - - - - -
DK NTE5301 1696 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 1.46000 1.46000 1.39000 1.21000 - -
DK NTE5334SM 7290 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 0.36000 - - 0.29800 - -
DK NTE5332SM 8190 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 0.35000 - - 0.29000 - -
DK NTE5300 1697 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 1.37000 1.37000 1.30000 1.14000 - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK NTE5720 91 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 127.12000 - - - - -
DK NTE5704 49 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 49.78000 49.78000 47.29000 41.32000 - -
DK NTE5714 26 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 96.50000 96.50000 91.68000 80.10000 - -
DK NTE5724 41 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 76.46000 76.46000 72.64000 63.46000 - -
DK NTE5705 33 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 106.88000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK NTE5720 91 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 127.12000 - - - - -
DK NTE5704 49 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 49.78000 49.78000 47.29000 41.32000 - -
DK NTE5714 26 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 96.50000 96.50000 91.68000 80.10000 - -
DK NTE5711 47 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 75.98000 75.98000 72.18000 63.06000 - -
DK NTE5705 33 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 106.88000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK NTE5720 91 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 127.12000 - - - - -
DK NTE5704 49 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 49.78000 49.78000 47.29000 41.32000 - -
DK NTE5724 41 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 76.46000 76.46000 72.64000 63.46000 - -
DK NTE5711 47 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 75.98000 75.98000 72.18000 63.06000 - -
DK NTE5705 33 1 Bag - NTE Electronics, Inc - 106.88000 - - - - -