• API
  • 中文

光纤电缆

扁平带状电缆是计算中常用的用于互连外围设备的多导体扁平电缆,通常由绝缘位移连接器端接。例如用于硬盘驱动器和CD驱动器的PATA电缆,它们也可以在电子原型和调试接口中找到。
多线平面电缆
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK HFBR-RNS002Z 626 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 64.81000 64.82000 58.35000 52.14530 38.61589 -
DK HFBR-RTD001Z 407 1 Non-Stock Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 96.53000 96.53000 85.57400 74.60580 - -
DK HFBR-RNS010Z 1240 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 133.39000 133.39000 115.58600 95.26390 - -
DK HFBR-RNS001Z 4491 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 52.68000 52.68000 47.61400 41.69180 30.72003 29.18400
DK HFBR-RLS001Z 1047 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 52.68000 52.68000 47.61400 41.69180 30.72003 29.18400
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK N520-01M 0 1 Bulk CNY Tripp Lite 2 Weeks 130.32000 130.32000 112.93600 93.07680 80.66655 -
DK N520-02M 14 1 Bulk CNY Tripp Lite 2 Weeks 135.47000 136.85000 118.58100 97.73060 84.69988 -
DK N520-50M 8 1 Bulk CNY Tripp Lite 2 Weeks 791.13000 791.15000 725.99900 637.57600 - -
DK N520-30M 23 1 Bulk CNY Tripp Lite 2 Weeks 332.29000 332.30000 312.73600 267.78160 - -
DK N520-10M 7 1 Bulk CNY Tripp Lite 2 Weeks 172.17000 172.18000 150.78100 134.96140 120.99983 -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK HFBR-RNS002Z 626 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 64.81000 64.82000 58.35000 52.14530 38.61589 -
DK HFBR-RTD001Z 407 1 Non-Stock Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 96.53000 96.53000 85.57400 74.60580 - -
DK HFBR-RNS010Z 1240 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 133.39000 133.39000 115.58600 95.26390 - -
DK HFBR-RLS010Z 204 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 133.39000 133.39000 115.58600 95.26390 - -
DK HFBR-RLS001Z 1047 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 52.68000 52.68000 47.61400 41.69180 30.72003 29.18400
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK DK-2633-03 235 1 Bulk CNY Assmann WSW Components 20 Weeks 170.54000 170.52000 149.31800 133.64830 - -
DK DK-2633-15 178 1 Bulk CNY Assmann WSW Components 20 Weeks 280.12000 280.10000 252.85400 219.54210 - -
DK DK-2622-10 140 1 Bulk CNY Assmann WSW Components 20 Weeks 164.06000 164.04000 148.07800 128.56790 115.26779 -
DK DK-2633-05 324 1 Bulk CNY Assmann WSW Components 20 Weeks 186.94000 186.92000 168.72100 146.49740 131.34248 -
DK DK-2611-01 134 1 Bulk CNY Assmann WSW Components 20 Weeks 109.67000 109.65000 99.64900 84.70440 66.26846 -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 106-1042-BL-00300 123 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 88.70000 88.70000 80.66700 68.56660 53.64326 52.43326
DK 106-1042-BL-00300-5 131 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 90.92000 90.93000 82.68600 70.28070 54.98435 53.74408
DK 106-1242-BL-00150 140 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 82.09000 59.59000 53.85700 47.15890 34.74867 33.01124
DK 106-1242-BL-00200-5 140 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 85.24000 62.44000 56.19200 50.22310 37.19194 35.29162
DK 106-1042-BL-00150 125 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 80.25000 80.25000 76.78800 64.57160 47.81820 45.37494
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 106-1042-BL-00300 123 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 88.70000 88.70000 80.66700 68.56660 53.64326 52.43326
DK 106-1042-BL-00300-5 131 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 90.92000 90.93000 82.68600 70.28070 54.98435 53.74408
DK 106-1242-BL-00150 140 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 82.09000 59.59000 53.85700 47.15890 34.74867 33.01124
DK 106-1042-BL-00200-5 231 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 85.24000 62.44000 56.19200 50.22310 37.19194 35.29162
DK 106-1042-BL-00150 125 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 80.25000 80.25000 76.78800 64.57160 47.81820 45.37494
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK HFBR-RNS002Z 626 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 64.81000 64.82000 58.35000 52.14530 38.61589 -
DK HFBR-RTD001Z 407 1 Non-Stock Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 96.53000 96.53000 85.57400 74.60580 - -
DK HFBR-RNS001Z 4491 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 52.68000 52.68000 47.61400 41.69180 30.72003 29.18400
DK HFBR-RLS010Z 204 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 133.39000 133.39000 115.58600 95.26390 - -
DK HFBR-RLS001Z 1047 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 52.68000 52.68000 47.61400 41.69180 30.72003 29.18400
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 106-1042-BL-00300 123 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 88.70000 88.70000 80.66700 68.56660 53.64326 52.43326
DK 106-1042-BL-00300-5 131 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 90.92000 90.93000 82.68600 70.28070 54.98435 53.74408
DK 106-1242-BL-00200-5 140 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 85.24000 62.44000 56.19200 50.22310 37.19194 35.29162
DK 106-1042-BL-00200-5 231 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 85.24000 62.44000 56.19200 50.22310 37.19194 35.29162
DK 106-1042-BL-00150 125 1 Bag CNY CNC Tech 18 Weeks 80.25000 80.25000 76.78800 64.57160 47.81820 45.37494
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK HFBR-RNS002Z 626 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 64.81000 64.82000 58.35000 52.14530 38.61589 -
DK HFBR-RTD001Z 407 1 Non-Stock Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 96.53000 96.53000 85.57400 74.60580 - -
DK HFBR-RNS001Z 4491 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 52.68000 52.68000 47.61400 41.69180 30.72003 29.18400
DK HFBR-RLS010Z 204 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 133.39000 133.39000 115.58600 95.26390 - -
DK HFBR-RNS010Z 1240 1 Bulk CNY Broadcom Limited 24 Weeks 133.39000 133.39000 115.58600 95.26390 - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK DK-2633-03 235 1 Bulk CNY Assmann WSW Components 20 Weeks 170.54000 170.52000 149.31800 133.64830 - -
DK DK-2633-15 178 1 Bulk CNY Assmann WSW Components 20 Weeks 280.12000 280.10000 252.85400 219.54210 - -
DK DK-2622-10 140 1 Bulk CNY Assmann WSW Components 20 Weeks 164.06000 164.04000 148.07800 128.56790 115.26779 -
DK DK-2633-01 388 1 Bulk CNY Assmann WSW Components 20 Weeks 166.38000 166.36000 154.50000 118.84540 - -
DK DK-2611-01 134 1 Bulk CNY Assmann WSW Components 20 Weeks 109.67000 109.65000 99.64900 84.70440 66.26846 -